18.05.2022

Απλουστευμένες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην Κύπρο για τους ουκρανούς πολίτες

Η Κύπρος είναι μια από τις καλύτερες χώρες για μετανάστευση στην Ευρώπη με δυνατότητα απασχόλησης. Εδώ μπορείτε όχι μόνο να ζήσετε και να απολαύσετε ένα άνετο κλίμα, αλλά και να βρείτε δουλειά με αξιοπρεπή αμοιβή και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 


Επί του παρόντος, η κυβέρνηση της Κύπρου παρέχει στους πολίτες της Ουκρανίας απλοποιημένες ευκαιρίες εισόδου και διαμονής στο νησί, ώστε να μπορείτε να έρθετε στην Κύπρο σε σύντομο χρονικό διάστημα για λίγο ή σε μακροπρόθεσμη βάση.  


Οι προτιμησιακές προϋποθέσεις εισόδου διεκδικούνται από: πολίτες της Ουκρανίας, πρόσφυγες, μέλη των οικογενειών τους, καθώς και απάτριδες και με άδεια παραμονής της Ουκρανίας. Η μόνη προϋπόθεση είναι να μείνετε εκτός Ουκρανίας μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2022.  


Ποια έγγραφα θα απαιτηθούν; Θα χρειαστεί να προσκομίσετε πιστοποιητικό χωρίς ποινικό μητρώο και οποιοδήποτε από τα έξι παρακάτω έγγραφα για να διαλέξετε: 


Έγγραφο 

Τι είναι

Έγκυρο βιομετρικό ή μη βιομετρικό διαβατήριο 

Το κανονικό σας διαβατήριο

Ληγμένο βιομετρικό ή μη βιομετρικό διαβατήριο 

Εάν δεν είχατε χρόνο να αντικαταστήσετε το διαβατήριό σας μετά την ηλικία της βάρδιας 

Δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται στην Ουκρανία 

Πλαστική κάρτα ταυτότητας, έγγραφο καρτών ταυτότητας

Εσωτερικό διαβατήριο

Αστικό διαβατήριο

Έξοδος εγγράφων 

Προσωρινά έγγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας με σκοπό το ταξίδι στο εξωτερικό 

Μόνιμη ή προσωρινή άδεια παραμονής  

Άδεια διαμονής που εκδίδεται και υπογράφεται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας 


* Δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19)  


Διαδικασία αίτησης  

Αφού φτάσετε στο έδαφος της Κύπρου, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για προσωρινή προστασία.  Υπάρχουν 2 επιλογές, και οι δύο είναι δωρεάν: 

 1. Υποβάλετε μια αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου (αλλά μετά από 48 ώρες θα χρειαστεί να επισκεφθείτε το κέντρο αυτοπροσώπως)

 2. Επισκεφθείτε προσωπικά ένα από τα έξι κέντρα στην Κύπρο 


Για ευκολία, προσφέρουμε έναν πίνακα που θα μπορεί να σας προσανατολίσει σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής: 

Σημαντικά σημεία

Επεξήγηση  

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως)

Οι σύζυγοι και τα παιδιά κάτω των 18 ετών μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία αίτηση (για άλλους συγγενείς και ενήλικα παιδιά, απαιτείται ατομική αίτηση)

Αναμονή 

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική περίοδος αναμονής για την απόκτηση άδειας παραμονής και προσωρινής προστασίας: 72 ώρες 

Συνημμένα έγγραφα 

Αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας (για κάθε μέλος της οικογένειας στην αίτηση) 

Η περίοδος ισχύος της ληφθείσας προσωρινής προστασίας 

4 Μαρτίου 2023 με δυνατότητα παράτασης Ενώ τα έγγραφά σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από κυβερνητικές υπηρεσίες, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να βρείτε στέγαση και εργασία. Η υπηρεσία Lavoria θα βοηθήσει με την τελευταία, μαζί μας μπορείτε:

 • Βρείτε μια δουλειά στις συνθήκες που σας ταιριάζουν (υπάρχουν επιλογές με διαμονή)

 • Επιλέξτε την επιλογή εποχιακής εργασίας ή σε μόνιμη βάση 

 • Δείτε τις τρέχουσες κενές θέσεις και δημοσιεύστε το βιογραφικό σας με μερικά κλικ

 • Πάρτε συνεντεύξεις βίντεο με εργοδότες  


Όταν τα έγγραφά σας είναι έτοιμα, θα έχετε πρόσβαση σε ορισμένες ευκαιρίες μαζί με τα δικαιώματα των πολιτών της Κύπρου: 

 • Δικαιώματα διαμονής στη χώρα 

 • Δικαίωμα στην εργασία 

 • Κοινωνικές παροχές 

 • Ιατρική περίθαλψη 

 • Το δικαίωμα στην εκπαίδευση παιδιών κάτω των 18 ετών


Μέχρι αυτή τη στιγμή, πιθανότατα θα έχετε ήδη λάβει πρόσκληση για εργασία από τον εργοδότη σας, επειδή περισσότερες από 600 κενές θέσεις είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Να προχωρήσουμε στην επιλογή.