Καμαριέρα

LOENA Luxury Suites 26 days ago
Καμαριέρα

Προσλαμβάνουμε έμπειρη καμαριέρα για μερική απασχόληση 4 ώρες/ημέρα 11:00-14:00

Work Experience
3 to 6 years
English Speaking Capacity
Upper-Intermediate
Language
English
First Working Day
18.06.2024
Work Schedule
Part-time
Contract Duration
Seasonal
Benefits
Insurance coverage Paid Leave 13th salary Tips Training
450€ – 500€ per month

LOENA Luxury Suites

Ernestou Emprar, Thessaloniki, Greece

Maria, 28 Waiter

Yes, of course! I'll be ready.

HR Manager

That's great! We look forward to seeing you tomorrow

Scan the QR code
Jobseekers only
Download the app and
be the first to receive
job offers!